קורס גרפולוגיה למשתלמים

הקורס השלישי במסגרת לימודי המכללה לגרפולוגיה מתנהל באופן הדומה לסימסטר השני.

גם כאן מתמקדים בתיאוריות רחבות ומקיפות, בוחנים את ההיבט הפסיכולוגי והגרפולוגי ונעזרים במבחני ציור נוספים.

נושאי הלימוד:

  • תורת הפוטנציות של אודם – ישראל אודם היה אחד הגרפולוגים הישראלים הראשונים שבחנו את השפה העברית לעומק מתוך נקודת מבט גרפולוגית. הוא פיתח תיאוריה ייחודית בעולם הגרפולוגיה: בניגוד לתיאוריות האחרות שבסיסן הוא פסיכולוגי או פילוסופי ועברו "תרגום" לגרפולוגיה, התיאוריה שיצר מתבססת על הכתב ומתוך הסימנים השונים יצר תשעה טיפוסים שונים.
  • תורת הפוטנציות שלו עמוקה, חדה, לא פשוטה להבנה אך מאפשרת מבט חודר אל תוך נבכי נפשו של הכותב.
  • האישיות הסכיזואידית – בעקבות מחקר משותף לשרותי הביטחון בישראל, פסיכולוגים ו"חנה קורן מכון לגרפולוגיה" התגבשה תיאוריה גרפולוגית על האישיות הסכיזואידית. האישיות הסכיזואידית אינה סטייה או מחלה ברמות הנמוכות שלה אלא מתארת מגוון רחב של אנשים נורמטיביים לחלוטין הניחנים ביכולת נדירה להפריד רגש מהיגיון, בעיקר בסיטואציות בעייתיות. עם זאת, כאשר אישיות זו נמצאת בחוסר איזון קיצוני היא מגיעה למצב של פגיעה באחרים. רוב הרוצחים הסדרתיים הם סכיזואידים.
  • כתבי היד של הסכיזואידים אינו ניתן לניתוח בהתאם לכללים הרגילים ויש ללמוד כיצד לנתח את כתבי היד שלהם באופן אחר.
  • איתור מצוקה – כתב היד שלנו מסגיר את המתרחש בתוך הנפש פנימה, גם את המצוקות השונות אותן חווה האדם. עם זאת, יש להבחין מתי מדובר במצוקה חולפת ומתי בעמוקה יותר. מהו מקור המצוקה ומהי דרך הטיפול הטובה ביותר לכותב הספציפי.
  • איתור חוסר מהימנות – כל אחד מאיתנו נדרש לעגל פינות, לתרץ, לשקר שקרים לבנים מידי פעם. החברה דורשת מאיתנו נורמות שכביכול אינן תואמות את אמות המוסר ה"מקובלות". בכתב היד ניתן לדעת מתי האדם אינו מהימן רק בפן החברתי ובאופן המאפשר לו הסתגלות טובה יותר ומתי הוא משקר מתוך כוונות זדון. מתי ניתן לסמוך עליו כי הוא יציב ואמין ומתי לא ניתן כי הוא מפר הבטחות. האם הוא מגובש או עדיין ילדותי? נתון להשפעה ונוח להיסחף או יציב? בסופו של דבר: האם מעסיק יכול לסמוך עליו? זו אחת הבדיקות החשובות והרגישות ביותר כשמדובר בדוחות מעסיקים ויש להבין את הניואנסים השונים לעומק.
  • מבחן המספרים – מבחן תומך בכתב היד ומלמד על גישה לנתונים עובדתיים, יכולת לשחזר טעויות, כושר תכנון וארגון ועוד.
  • כוכבים מעל גלי ים (SWT) – מבחן ציורים השלכתי. מבחן תומך בניתוח כתב יד. מהם יחסי הכוחות בין הרגש להיגיון? מה דומיננטי יותר ובאיזה אופן? יצירתיות, יחס להוראות ולמסגרת, תהליכים פנימיים, פחדים ועוד.

©כל הזכויות שמורות ל מכללה לגרפולוגיה – "חנה קורן מכון לגרפולוגיה"

אתר מכללה לגרפולוגיה